8
March
2019

Erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism - Andra undersökningen om diskriminering av och hatbrott mot judar i EU - Sammanfattning

I denna sammanfattning presenteras de huvudsakliga resultaten av FRA:s andra undersökning om judars erfarenheter av hatbrott, diskriminering och antisemitism i EU, som är den största internationella undersökning om judar som någonsin genomförts.

Undersökningen omfattar tolv EU-medlemsstater och nådde nästan 16 500 personer som identifierar sig som judar. Den erbjuder saklig läsning och understryker att antisemitismen fortfarande är utbredd inom EU och i många avseenden har normaliserats på ett besvärande sätt.