Publication date: 08 March 2019

Oplevelser og opfattelser af antisemitisme - Anden undersøgelse af forskelsbehandling af og hadforbrydelser mod jøder i EU - Resumé

Dette resumé beskriver de vigtigste resultater af FRA’s anden undersøgelse af jødiske samfunds oplevelser af hadforbrydelser i Den Europæiske Union — den største undersøgelse af jødiske samfund, der nogensinde er gennemført internationalt.

Downloads

Publication date: 10 March 2019

Experiences and perceptions of antisemitism. Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU. Summary (430.58 KB)

Overview

Undersøgelsen dækkede 12 EU-medlemsstater med deltagelse af knap 16 500 mennesker, der identificerer sig som jøder. Det er læsning, der maner til eftertanke og understreger, at antisemitisme fortsat er udbredt i EU — og på mange måder er blevet bekymrende normaliseret.

Related