8
March
2019

Oplevelser og opfattelser af antisemitisme - Anden undersøgelse af forskelsbehandling af og hadforbrydelser mod jøder i EU - Resumé

Dette resumé beskriver de vigtigste resultater af
FRA’s anden undersøgelse af jødiske samfunds oplevelser
af hadforbrydelser i Den Europæiske Union
— den største undersøgelse af jødiske samfund, der
nogensinde er gennemført internationalt.

Undersøgelsen dækkede 12 EU-medlemsstater med deltagelse af knap 16 500 mennesker, der identificerer sig som jøder. Det er læsning, der maner til eftertanke og understreger, at antisemitisme fortsat er udbredt i EU — og på mange måder er blevet bekymrende normaliseret.