Publication date: 08 March 2019

Antisemītisma pieredze un uztvere - Otrais pētījums par diskrimināciju un naida noziegumiem pret ebrejiem Eiropas Savienībā - Kopsavilkums

Šajā ziņojumā ir izklāstīti galvenie konstatējumi, kas sniegti FRA otrajā pētījumā par ebreju izcelsmes cilvēku pieredzi attiecībā uz naida noziegumiem, diskrimināciju un antisemītismu Eiropas Savienībā — lielākajā no pasaulē jebkad veiktajiem pētījumiem par ebreju izcelsmes cilvēkiem.

Downloads

Publication date: 10 March 2019

Experiences and perceptions of antisemitism. Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU. Summary (439.87 KB)

Overview

Pētījumā ir ietvertas 12 ES dalībvalstis, un tajā piedalījās gandrīz 16 500 privātpersonu, kuras sevi uzskata par ebrejiem. Tas papildina Pamattiesību aģentūras pirmo pētījumu, kas 2012. gadā tika veikts septiņās valstīs.

Related