16
January
2020

Prawo do informacji ― Poradnik dla organów pobierających odciski palców do systemu EURODAC

Niniejsza ulotka pomaga funkcjonariuszom i organom w zrozumiały i przystępny sposób informować osoby wnioskujące o azyl oraz migrantów o przetwarzaniu ich odcisków palców w systemie Eurodac.
Informacje ogólne

Osoby wnioskujące o udzielenie azylu oraz migranci zatrzymani na granicy zewnętrznej mają obowiązek złożyć odciski palców. Osoby, od których pobiera się odciski palców, mają prawo do informacji, kto i dlaczego będzie przetwarzał ich dane. Mają prawo wiedzieć, jakie dane i jak długo będą przechowywane. Powinny ponadto wiedzieć, w jaki sposób można uzyskać do nich dostęp, poprawić lub usunąć dane w przypadku pomyłek oraz z kim kontaktować się w tym celu.

W praktyce funkcjonariusze mają trudności w udzielaniu w trakcie pobierania odcisków palców informacji o wszystkich aspektach przetwarzania danych. Osoby często nie wiedzą, dlaczego udostępniają swoje odciski palców i co się z tymi odciskami dzieje.