16
January
2020

Právo na informácie ― Príručka pre orgány verejnej moci pri odoberaní odtlačkov pre EURODAC

Tento leták má pomôcť úradníkom a inštitúciám v zrozumiteľnej a dostupnej forme informovať žiadateľov o azyl a migrantov o spracúvaní ich odtlačkov prstov v Eurodacu.
Prehľad

Žiadatelia o azyl a migranti zadržaní na vonkajšej hranici majú povinnosť poskytnúť odtlačky prstov. Pri odoberaní odtlačkov majú právo dozvedieť sa, kto a prečo ich osobné údaje spracúva. Majú tiež právo vedieť, aké údaje sú uchovávané a na ako dlho. Mali by vedieť, ako získať pristúp k svojim osobným údajom, ako ich opraviť či vymazať v prípade, že sú údaje nesprávne a koho na tento účel kontaktovať.

V praxi je však poskytovanie informácií o všetkých aspektoch týkajúcich sa spracúvania údajov v čase odoberania odtlačkov pre úradníkov výzva. Ľudia často nemajú vedomosť o tom, prečo svoje odtlačky prstov poskytujú a čo sa s nimi následne deje.