16
January
2020

Tiesības uz informāciju ― Norādījumi iestādēm, ņemot pirkstu nospiedumus Eurodac vajadzībām

Šī informatīvā lapa palīdz amatpersonām un iestādēm saprotamā un pieejamā veidā informēt patvēruma meklētājus un migrantus par viņu pirkstu nospiedumu apstrādi sistēmā Eurodac.
Pārskats

Pie dalībvalsts ārējās robežas aizturētiem patvēruma meklētājiem un migrantiem ir pienākums nodot pirkstu nospiedumus. Ja personām tiek ņemti pirkstu nospiedumi, viņiem ir tiesības saprast, kurš un kāpēc apstrādā viņu personas datus. Viņiem ir tiesības zināt, kādi dati un cik ilgi tiek glabāti. Viņiem jāzina, kā piekļūt datiem, kā tos labot un dzēst kļūdu gadījumā un ar ko sazināties šajos nolūkos.

Praksē amatpersonām ir grūti sniegt informāciju par visiem datu apstrādes aspektiem pirkstu nospiedumu ņemšanas laikā. Cilvēki bieži nezina, kāpēc viņi nodod pirkstu nospiedumus un kas ar tiem notiek.