16
January
2020

Dritt għall-informazzjoni ― Gwida għall-awtoritajiet meta jittieħdu marki tas-swaba għall-Eurodac

Dan il-fuljett jassisti lill-uffiċjali u l-awtoritajiet sabiex jinfurmaw lill-applikanti għall-ażil u lill-immigranti b’mod li jinftiehem u li hu aċċessibbli dwar l-ipproċessar tal-marki tas-swaba tagħhom fil-Eurodac.
Ħarsa ġenerali

L-applikanti għall-ażil u l-immigranti maqbuda fil-fruntiera esterna għandhom id-dmir li jagħtu l-marki tas-swaba tagħhom. Meta jittieħdu l-marki tas-swaba tagħhom, il-persuni għandhom id-dritt li jifhmu min qed jipproċessa d-data personali tagħhom u għaliex. Huma għandhom id-dritt li jkunu jafu liema data hija maħżuna u għal kemm żmien. Huma għandhom dritt sabiex jaċċessaw id-data personali tagħhom, kif ukoll jikkoreġu u jħassru d-data tagħhom. Illi f'każ ta żbalji, huma għandhom ikunu jafu lil min jikkuntattjaw għal dan il-għan.

Fil-prattika, l-uffiċjali jsibu diffikultà li jagħtu informazzjoni dwar l-aspetti kollha tal-ipproċessar tad-data fil-mument meta jieħdu l-marki tas-swaba'. In-nies spiss ma jkunux jafu għaliex jagħtu l-marki tas-swaba' tagħhom u x'jiġri minn dawn.