16
January
2020

Право на информация ― Наръчник за органите при събирането на пръстови отпечатъци за системата Евродак

Тази брошура помага на служителите и органите да информират кандидатите за убежище и мигрантите по разбираем и достъпен начин относно обработката на техните пръстови отпечатъци в системата Евродак.
Общ преглед

Кандидатите за убежище и мигрантите, които са заловени на външна граница, имат задължение да дадат пръстовите си отпечатъци. При взимането на техните пръстови отпечатъци лицата имат право да разберат кой обработва техните лични данни и защо. Те имат право да знаят какви данни се съхраняват и за колко дълго. Трябва да знаят как да осъществяват достъп до тях, да коригират и да изтриват данните си в случай на грешки и с кого да се свържат за тези цели.

На практика служителите намират за трудно предоставянето на информация относно всички аспекти на обработката на данни по време на снемане на пръстовите отпечатъци. Хората често не са наясно защо дават своите пръстови отпечатъци и какво се случва с тях.