16
January
2020

Recht op informatie ― Leidraad voor autoriteiten bij het nemen van vingerafdrukken voor EURODAC

Deze folder is bedoeld om ambtenaren en autoriteiten te helpen om asielzoekers en migranten op een begrijpelijke manier uit te leggen hoe hun vingerafdrukken in Eurodac worden verwerkt.
Overzicht

Asielzoekers en migranten die bij de buitengrens worden aangehouden zijn verplicht hun vingerafdrukken af te staan. Personen bij wie vingerafdrukken worden afgenomen hebben het recht te weten wie hun persoonsgegevens verwerkt en waarom dit nodig is. Ze hebben het recht te weten welke gegevens worden opgeslagen en hoe lang. Ook moeten ze weten hoe ze de gegevens kunnen inzien en bij wie ze moeten aankloppen om fouten te herstellen of gegevens te laten wissen.

In de praktijk vinden de ambtenaren het vaak lastig om tijdens het afnemen van vingerafdrukken informatie te geven over alle aspecten van de gegevensverwerking. Personen bij wie vingerafdrukken worden afgenomen weten vaak niet waarom dat nodig is en wat er met de vingerafdrukken gebeurt.