16
January
2020

Rätt till information ― Vägledning för myndigheter när fingeravtryck tas för EURODAC

Detta informationsblad hjälper myndigheter och deras anställda att informera asylsökande och migranter på ett begripligt och lättillgängligt sätt om hur deras fingeravtryck behandlas i Eurodac.
Översikt

Asylsökande och migranter som påträffas vid en yttre gräns har skyldighet att lämna ifrån sig fingeravtryck. När deras fingeravtryck tas, har dessa personer rätt att få reda på vem som behandlar deras personuppgifter och varför. De har rätt att få veta vilka uppgifter som sparas och hur länge. De ska också få veta hur de kan få åtkomst till uppgifterna, rätta och radera sina uppgifter ifall misstag skett och vem de ska kontakta för att göra detta.

I praktiken kan det vara svårt för myndigheternas anställda att ge information om alla aspekter kring personuppgiftsbehandling vid det tillfälle när fingeravtrycken tas. De registrerade är ofta inte medvetna om varför de ska lämna sina fingeravtryck och vad som händer med dem.