16
January
2020

Retten til oplysning ― Vejledning til myndigheder når der optages fingeraftryk til Eurodac

Denne folder hjælper grænsevagter og myndigheder med at informere asylansøgere og immigranter om behandlingen af deres fingeraftryk i Eurodac på en forståelig og lettilgængelig måde.
Oversigt

Asylansøgere og immigranter, som bliver tilbageholdt ved de ydre grænser, har en pligt til at afgive deres fingeraftryk. Når personerne afgiver deres fingeraftryk, har de ret til at vide, hvem der behandler deres personoplysninger og hvorfor. De har ret til at vide, hvilke oplysninger om dem, der bliver opbevaret, samt hvor længe de opbevares. De skal også oplyses om, hvordan de kan anmode om at få indsigt i, berigtiget og slettet deres oplysninger i tilfælde af fejl, samt hvem de skal kontakte med henblik på dette.

I praksis finder grænsevagterne det udfordrende at give information om alle aspekter af databehandlingen, på tidspunktet for indsamlingen af fingeraftrykkene. Asylansøgere og immigranter er ofte uvidende om, hvorfor de skal afgive deres fingeraftryk, og hvad der sker med disse.