16
January
2020

Pravica do informacij ― Vodič za organe, ki odvzemajo prstne odtise za Eurodac

Ta brošura pomaga uradnim osebam in organom pri obveščanju prosilcev za azil in migrantov o obdelavi njihovih prstnih odtisov v sistemu Eurodac v razumljivi in dostopni obliki.
Pregled

Prosilci za azil in migranti, prijeti na zunanji meji, morajo dati svoje prstne odtise. Ob odvzemu imajo pravico vedeti, kdo obdeluje njihove osebne podatke in zakaj, kateri podatki se shranjujejo in za koliko časa. Seznanjeni morajo biti s tem, da lahko do teh podatkov dostopajo ter da lahko v primeru napak zahtevajo njihov popravek ali izbris. Vedeti morajo, koga lahko kontaktirajo za te namene.

V praksi se uradne osebe srečujejo s precejšnjimi izzivi pri zagotavljanju informacij o vseh vidikih obdelave osebnih podatkov v času odvzema prstnih odtisov. Posamezniki se pogosto ne zavedajo, zakaj dajejo svoje prstne odtise in kaj se z njimi zgodi.