16
January
2020

Oikeus tietoon – Opas viranomaisille sormenjälkien ottamiseen Eurodac-järjestelmää varten

Tämä esite auttaa virkamiehiä ja viranomaisia kertomaan turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille ymmärrettävällä ja helposti saavutettavalla tavalla sormenjälkien käsittelystä Eurodacissa.
Yleiskatsaus

Turvapaikanhakijoilla ja ulkorajan laittoman ylittämisen yhteydessä kiinni otetuilla kolmannen maan kansalaisilla tai kansalaisuudettomilla henkilöillä on velvollisuus antaa sormenjälkensä. Kun heidän sormenjälkensä otetaan, henkilöillä on oikeus tietää, kuka henkilötietoja käsittelee ja mistä syystä. Henkilöillä on myös oikeus tietää, mitä tietoja säilytetään ja kuinka kauan. Lisäksi henkilöiden tulisi tietää, miten tietoihin saa pääsyn, miten tietoja saa oikaistua ja poistettua virheellisyyden vuoksi ja mihin he voivat ottaa yhteyttä tässä tarkoituksessa.

Virkamiehet pitävät haastavana kattavan tiedon antamista henkilötietojen käsittelystä sormenjälkiä otettaessa. Ihmiset eivät usein tiedä, miksi he antavat sormenjälkensä ja mitä niille tapahtuu.