16
January
2020

Õigus teabele: ― juhend ametiasutustele sõrmejälgede võtmisel Eurodaci jaoks

See teabeleht aitab ametnikel ja ametiasutustel teavitada varjupaigataotlejaid ning rändajaid arusaadaval ja kättesaadaval viisil nende sõrmejälgede töötlemisest Eurodac-süsteemis.
Ülevaade

Välispiiril kinni peetud varjupaigataotlejatel ja rändajatel on kohustus anda oma sõrmejäljed. Sõrmejälgede võtmisel on isikutel õigus aru saada, kes ja miks nende isikuandmeid töötleb. Neil on õigus teada, milliseid andmeid säilitatakse ja kui kaua. Nad peaksid teadma, kuidas neile andmetele juurde pääseda, neid parandada ja kustutada, kui tegemist on vigadega, ning kelle poole sel eesmärgil pöörduda.

Praktikas on ametnikel keeruline anda sõrmejälgede võtmise ajal teavet andmetöötluse kõigi aspektide kohta. Inimesed ei tea sageli, miks nad oma sõrmejäljed annavad ja mis nendega juhtub.