16
January
2020

Teisė į informaciją: ― gairės institucijoms dėl pirštų atspaudų ėmimo sistemai EURODAC

Ši atmintinė padės pareigūnams ir institucijoms suprantamai ir prieinama forma informuoti prieglobsčio prašytojus ir migrantus apie jų pirštų atspaudų tvarkymą sistemoje EURODAC.
Apžvalga

Prieglobsčio prašytojai ir migrantai, sulaikyti prie išorės sienos, privalo duoti savo pirštų atspaudus. Paėmus jų pirštų atspaudus, asmenys turi teisę žinoti, kas ir kodėl tvarko jų asmens duomenis. Jie turi teisę žinoti, kokie duomenys yra saugomi ir kiek laiko tie duomenys yra saugomi. Jie turėtų žinoti, kaip susipažinti su savo duomenimis, kaip ištaisyti ir ištrinti savo duomenis, jei juose būtų klaidų, ir su kuo susisiekti šiais tikslais.

Realioje veikloje pareigūnams atrodo sudėtinga pateikti informaciją apie visus duomenų tvarkymo aspektus pirštų atspaudų ėmimo metu. Žmonės dažnai nežino, kodėl jie duoda savo pirštų atspaudus ir kas su jais daroma.

How to provide information?
What can you do?
What information to give?