19
August
2022

Protejarea spațiului civic în UE - Najważniejsze ustalenia i opinie FRA

Organizațiile societății civile (OSC) se confruntă cu diferite provocări în toată Uniunea Europeană. Raportul FRA intitulat Protejarea spațiului civic în UE prezintă constatările agenției cu privire la aceste provocări. Raportul a fost emis în septembrie 2021. Acest rezumat prezintă constatările principale și opiniile FRA evidențiate în raport.
Prezentare generală

Organizațiile internaționale și regionale pentru drepturile omului, inclusiv Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite, diferite organisme ale Consiliului Europei, precum și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)/Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), subliniază rolul important al societății civile în protejarea și promovarea drepturilor omului și a democrației.

În Uniunea Europeană, societatea civilă joacă un rol important în materializarea valorilor pe care UE și statele sale membre le împărtășesc și care sunt specificate în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Acestea contribuie semnificativ la punerea în aplicare a politicilor UE în domeniul drepturilor omului. Rolul important al societății civile se reflectă, de asemenea, în tratatele UE. Documentele de politică relevante ale UE, inclusiv strategiile și planurile de acțiune, subliniază, de asemenea, importanța sa.

Articolul 11 alineatul (2) din TUE și articolul 15 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) consideră că dialogul civil și participarea societății civile sunt instrumente pentru o bună guvernanță. Aceeași idee se regăsește în documentele de politică relevante ale UE, cum ar fi Strategia UE pentru consolidarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale a UE („Carta UE”), Planul de acțiune pentru democrația europeană și planuri de acțiune sectoriale care vizează antirasismul, egalitatea pentru persoanele LGBTQI+, incluziunea romilor, drepturile copilului, dizabilitatea, drepturile victimelor, drepturile femeilor sau integrarea migranților.

Cu toate acestea, organizațiile societății civile se confruntă cu diferite provocări în toată Uniunea Europeană. Acest raport prezintă constatările Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) cu privire la o serie de astfel de provocări. Constatările se bazează pe cercetarea efectuată de rețeaua de cercetare a agenției, Franet, în 2020; pe două consultări online separate, realizate cu organizațiile societății civile în 2020; și pe cercetarea documentară.

Raportul FRA intitulat Protejarea spațiului civic în UE evidențiază evoluțiile juridice și politice relevante care au un impact asupra activităților OSC-urilor care se ocupă de drepturile omului în UE. Raportul prezintă, de asemenea, practici promițătoare relevante. În plus, opiniile prezentate mai jos evidențiază modalități de promovare a unui mediu de lucru mai pozitiv pentru societatea civilă.

În general, cercetarea subliniază că situația variază considerabil între statele membre. De asemenea, aceasta arată că situația din 2020 a fost, în general, mai dificilă decât în anii precedenți, adesea din cauza pandemiei de COVID-19. În pofida acestei realități, cercetarea evidențiază, de asemenea, unele evoluții pozitive.