You are here:

Člen 19 - Varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve

Člen 19 - Varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve

1. Kolektivni izgoni so prepovedani.
2. Nihče se ne sme odstraniti, izgnati ali izročiti državi, v kateri obstaja zanj resna nevarnost, da bo podvržen smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

51 results found

0 results found

0 results found

0 results found