You are here:

Članak 50 - Izbjegavanje dvostrukog suñenja ili kažnjavanja zbog istog kaznenog djela

Članak 50 - Izbjegavanje dvostrukog suñenja ili kažnjavanja zbog istog kaznenog djela

Nitko se ne smije ponovno sudski progoniti ili kažnjavati u kaznenom postupku zbog kaznenog djela zbog kojeg je već bio, u skladu sa zakonom, pravomoćno osloboñen ili osuñen u Uniji.

21 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found