You are here:

16. pants - Darījumdarbības brīvība

Darījumdarbības brīvību atzīst saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem un praksi.

46 results found

0 results found

1 results found

0 results found

2 results found

0 results found