27
April
2022
Acest ghid poate ajuta orașele care doresc să își eficientizeze eforturile de respectare a drepturilor omului. Rolul său este de a încuraja autoritățile locale să adopte standarde mai ridicate în această privință, prin cultivarea și promovarea învățării reciproce a aspectelor legate de drepturile omului și de drepturile fundamentale. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), un grup de orașe ale drepturilor omului și diverși practicieni în domeniu din UE au colaborat la elaborarea prezentului ghid. Ghidul este inspirat de practicile promițătoare și de experiențele mai multor orașe, regiuni, experți, organizații internaționale și rețele, descrise în raportul FRA intitulat Human rights cities in the EU: a framework for reinforcing rights locally (Orașeale drepturilor omului în UE: un cadru pentru consolidarea drepturilor la nivel local).
8
June
2023
Anul 2022 a adus atât progrese, cât și regrese în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Raportul privind drepturile fundamentale 2023 al FRA analizează evoluțiile majore din domeniu, identificând atât realizările, cât și problemele îngrijorătoare rămase nesoluționate. Această publicație prezintă opiniile FRA în legătură cu principalele evoluții înregistrate în domeniile tematice vizate, precum și o sinteză a dovezilor care vin în sprijinul acestor opinii.
24
November
2022
Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA) și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și-au unit forțele pentru a crea o serie de instrumente practice pentru tutorii minorilor neînsoțiți care au nevoie de protecție internațională. Obiectivul este de a-i sprijini pe tutori în sarcinile și responsabilitățile lor zilnice în timpul procedurii de azil, inclusiv în ceea ce privește procedura Dublin și protecția temporară.
19
August
2022
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE) constituie Declarația UE a drepturilor. Aceasta are întotdeauna caracter obligatoriu pentru instituțiile UE și statele membre atunci când acționează în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. Nu este însă nici pe departe ușor să se aprecieze dacă o cauză concretă intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. Acesta este motivul pentru care este necesar să se asigure formarea practicienilor în domeniul dreptului și să se pună la dispoziția acestora materiale de formare ca să poată înțelege domeniul de aplicare al cartei, astfel cum este prevăzut la articolul 51. Acest manual pentru formatori își propune să ofere îndrumări privind atât organizarea, cât și implementarea unor astfel de ateliere de formare bazate pe o serie de studii de caz, care vor fi extinse în viitor.
28
September
2022
Actele de terorism periclitează grav viețile și siguranța oamenilor și reprezintă o provocare intensă pentru state în ceea ce privește securitatea. Totodată, legislația, politicile și alte măsuri privind combaterea terorismului pot determina, în mod direct sau indirect, apariția unor restrângeri semnificative ale drepturilor fundamentale și pot afecta negativ persoane, grupuri și societatea în ansamblu. Acest rezumat prezintă constatările principale ale FRA desprinse din raportul său referitor la Directiva (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului, principalul instrument de drept penal la nivelul UE în domeniul combaterii terorismului.
8
June
2022
Anul 2021 a adus atât progrese, cât și pași înapoi în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Raportul privind drepturile fundamentale 2022 al FRA analizează evoluțiile majore din domeniu, identificând atât realizările, cât și problemele îngrijorătoare rămase nesoluționate. Această publicație prezintă opiniile FRA în legătură cu principalele evoluții înregistrate în domeniile tematice vizate, precum și o sinteză a dovezilor care vin în sprijinul acestor opinii.
19
August
2022
Organizațiile societății civile (OSC) se confruntă cu diferite provocări în toată Uniunea Europeană. Raportul FRA intitulat Protejarea spațiului civic în UE prezintă constatările agenției cu privire la aceste provocări. Raportul a fost emis în septembrie 2021. Acest rezumat prezintă constatările principale și opiniile FRA evidențiate în raport.
6
December
2021
Avizul nr. 1/2021 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) ilustrează amploarea și natura experiențelor de inegalitate și discriminare trăite pe teritoriul UE. Acesta se raportează la motivele de discriminare și la aspectele de viață vizate de directivele privind egalitatea rasială și egalitatea de tratament, precum și de propunerea de directivă privind egalitatea de tratament. Avizul a fost emis la 30 aprilie 2021. Sinteza prezintă principalele recomandări („Principalele constatări și opinii”) evidențiate în Avizul nr. 1/2021 al FRA.
14
April
2022
A vorbi despre drepturile omului este acum mai important ca niciodată! Dar cum să facem? Cum să aducem oamenii împreună și să ne facem auziți?