6
December
2021
L-Opinjoni 1/21 tal-FRA turi l-firxa u n-natura ta’ esperjenzi ta’ inugwaljanza u diskriminazzjoni mgarrba madwar l-UE. Hija tagħmel dan b’referenza għarragunijiet għad-diskriminazzjoni u l-oqsma tal-ħajja koperti mid-direttivi dwar l-ugwaljanza razzjali u fl-impjieg, kif ukoll mid-Direttiva proposta dwar it-Trattament Ugwali. Inħarget fit-30 ta’ April 2021. Dan is-sommarju jipprezenta r-rakkomandazzjonijiet ewlenin (“Sejbiet ewlenin u opinjonijiet”) deskritti fl-Opinjoni 1/21 tal-FRA.
14
April
2022
Li nitkellmu favur id-drittijiet tal-bniedem qatt ma kien aktar importanti! Iżda kif inhu l-aħjar mod? Kif nistgħu ngħaqqdu lin-nies flimkien u nikkomunikaw b’mod li jiġbed l-attenzjoni?