6
December
2021
U Mišljenju FRA-e 1/21 opisuju se narav i opseg proživljenih iskustava nejednakosti i diskriminacije u cijelom EU-u. Pritom se upućuje na osnove diskriminacije i područja života obuhvaćene Direktivom o rasnoj jednakosti i Direktivom o jednakosti pri zapošljavanju te predloženom Direktivom o jednakom postupanju. Mišljenje je objavljeno 30. travnja 2021. U ovom sažetku predstavljaju se glavne preporuke („Ključni nalazi i mišljenja”) iznesene u Mišljenju FRA-e 1/21.
14
April
2022
Zalaganje za ljudska prava nikada nije bilo važnije! No kako to najbolje činiti? Kako povezati ljude i nadglasati buku?