28
September
2022

Direktiva (EU) 2017/541 o suzbijanju terorizma - Utjecaj na temeljna prava i slobode - Sažetak

Teroristička djela ozbiljna su prijetnja životima i sigurnosti ljudi, te velik sigurnosni izazov za države. Istodobno, zakonodavstvo, politike i druge mjere u području borbe protiv terorizma mogu izravno ili neizravno dovesti do ozbiljnih ograničenja temeljnih prava i imati negativan utjecaj na pojedince, skupine i društvo u cjelini. U ovom su sažetku predstavljeni glavni nalazi Agencije Europske unije za temeljna prava iz njezina izvješća o Direktivi (EU) 2017/541 o suzbijanju terorizma, koja predstavlja glavni kaznenopravni instrument na razini EU-a u području borbe protiv terorizma.
Pregled

Direktiva je donesena 2017. u svrhu odgovora na rastuću prijetnju od terorizma povezanu prvenstveno s pojedincima koji putuju u inozemstvo u svrhu terorizma i koji po povratku predstavljaju prijetnju. Takvi se pojedinci obično nazivaju stranim terorističkim borcima. U tu se svrhu Direktivom od država članica traži da poduzmu nove mjere borbe protiv terorizma, uključujući inkriminiranje kaznenih djela kao što su putovanje u svrhu terorizma ili pohađanje obuke za terorizam.

Direktiva i njezin utjecaj na temeljna prava privukli su veliku pozornost javnosti. Europska komisija zatražila je od FRA-e da provede istraživanje o utjecaju Direktive na temeljna prava i slobode da bi potkrijepila vlastitu procjenu Direktive, s naglaskom na konkretnim promjenama koje su uvedene Direktivom u usporedbi s prethodnim pravnim instrumentima EU-a.

Nalazi i mišljenja proizašli iz tog istraživanja imaju cilj pridonijeti provedbi zakonodavstva, politika i drugih mjera EU-a u području borbe protiv terorizma diljem EU-a uz potpuno poštovanje temeljnih prava.

Nalazi FRA-e prvenstveno se temelje na razgovorima sa stručnim osobama iz područja teorije i prakse koje imaju određeno iskustvo ili specijalizaciju u području borbe protiv terorizma u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Španjolskoj i Švedskoj.

Terenski rad potkrijepljen je ograničenim uredskim istraživanjem provedenim u svih 25 država članica koje su obvezane Direktivom.