28
September
2022

Directiva (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului - Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale - Rezumat

Actele de terorism periclitează grav viețile și siguranța oamenilor și reprezintă o provocare intensă pentru state în ceea ce privește securitatea. Totodată, legislația, politicile și alte măsuri privind combaterea terorismului pot determina, în mod direct sau indirect, apariția unor restrângeri semnificative ale drepturilor fundamentale și pot afecta negativ persoane, grupuri și societatea în ansamblu. Acest rezumat prezintă constatările principale ale FRA desprinse din raportul său referitor la Directiva (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului, principalul instrument de drept penal la nivelul UE în domeniul combaterii terorismului.
Prezentare generală

Directiva a fost adoptată în 2017 pentru a aborda amenințarea teroristă în creștere corelată, în primul rând, cu persoane care călătoresc în străinătate în scopuri teroriste și prezintă o amenințare la întoarcerea lor, cunoscute drept luptători teroriști străini. În acest scop, directiva solicită statelor membre să adopte noi măsuri de combatere a terorismului, inclusiv incriminarea infracțiunilor precum deplasările în străinătate în scopuri teroriste sau primirea de instruire în scopuri teroriste.

Directiva și impactul acesteia asupra drepturilor fundamentale au atras în mod semnificativ atenția publicului. Comisia Europeană a solicitat FRA să efectueze un studiu privind impactul directivei asupra drepturilor și libertăților fundamentale pentru a susține propria evaluare a directivei, care să fie axat pe schimbările specifice pe care le-a introdus directiva comparativ cu instrumentele juridice anterioare ale UE.

Constatările și opiniile care decurg din acest studiu sunt menite să contribuie la punerea în aplicare a legislației, a politicilor și a altor măsuri ale UE în domeniul combaterii terorismului în UE, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

Constatările FRA sunt bazate, în primul rând, pe interviuri cu practicieni și experți cu experiență sau specializare specifică în combaterea terorismului din Belgia, Franța, Germania, Grecia, Spania, Suedia și Ungaria.

Activitatea de teren a fost susținută de studii documentare limitate în toate cele 25 de state membre care au obligații în temeiul directivei.