28
September
2022

Direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu - Poveikis pagrindinėms teisėms ir laisvėms - Santrauka

Teroro aktai kelia didelę grėsmę žmonių gyvybėms ir saugumui ir tai yra rimta valstybių saugumo problema. Kartu kovos su terorizmu teisės aktuose, politikoje ir kitose priemonėse gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti rimti pagrindinių teisių apribojimai, kurie gali daryti neigiamą poveikį asmenims, asmenų grupėms ir visai visuomenei. Šioje santraukoje pateikiamos pagrindinės FRA ataskaitos apie Direktyvą (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu išvados. Ši direktyva yra pagrindinė ES lygmeniu nustatyta kovos su terorizmu srities priemonė.
Apžvalga

Direktyva buvo priimta 2017 m. siekiant šalinti stiprėjančią teroristų grėsmę, visų pirma susijusią su asmenimis, kurie į užsienį keliauja terorizmo tikslais ir kelia grėsmę sugrįžę. Tokie asmenys dažnai vadinami užsienio teroristais kovotojais. Šiuo tikslu pagal direktyvą reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi naujų kovos su terorizmu priemonių, įskaitant nusikalstamų veikų, pvz., kelionių terorizmo tikslais arba dalyvavimo mokiniu rengiant teroristus, kriminalizavimą.

Direktyva ir jos poveikis pagrindinėms teisėms sulaukė daug visuomenės dėmesio. Europos Komisija paprašė FRA atlikti direktyvos poveikio pagrindinėms teisėms ir laisvėms vertinimą, kad galėtų pagrįsti savo atliekamą direktyvos vertinimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama konkretiems direktyvoje nustatytiems pakeitimams, palyginti su ankstesnėmis ES teisinėmis priemonėmis.

Šiame tyrime pateiktomis išvadomis ir nuomonėmis siekiama padėti įgyvendinti ES teisės aktus, politiką ir kitas priemones kovos su terorizmu srityje visoje ES kartu visapusiškai laikantis pagrindinių teisių.

FRA išvados visų pirma yra pagrįstos pokalbiais su specialistais ir ekspertais, turinčiais konkrečios patirties ar kompetencijos kovos su terorizmu srityje Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Ispanijoje ir Švedijoje.

Duomenų rinkimą vietoje papildė ribota dokumentų analizė visose 25 valstybėse narėse, kurios privalo laikytis direktyvos.