28
September
2022

(EU) 2017/541 irányelv a terrorizmus elleni küzdelemről - Az alapvető jogokra és szabadságokra gyakorolt hatás - Összefoglaló

A terrorcselekmények az emberek életére és biztonságára nézve súlyos fenyegetést, az államok számára pedig komoly biztonsági kihívást jelentenek. Ugyanakkor a terrorizmus elleni jogszabályok, politikák és egyéb intézkedések közvetlenül vagy közvetve az alapvető jogok súlyos korlátozásával járhatnak, és hátrányosan érinthetik az egyént, a csoportokat és a társadalom egészét. Ez az összefoglaló az FRA terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 irányelvről, a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos legfontosabb, uniós szintű büntetőjogi eszközről szóló jelentésében foglalt főbb megállapításokat mutatja be.
Áttekintés

Az irányelvet 2017-ben fogadták el az elsősorban a terrorizmus céljából külföldre utazó és hazatérésük után fenyegetést jelentő, általában külföldi terrorista harcosokként emlegetett személyekkel összefüggő, növekvő terrorfenyegetettség kezelése céljából. Ennek érdekében az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy hozzanak új terrorizmusellenes intézkedéseket, beleértve az olyan bűncselekmények büntethetővé tételét is, mint a terrorizmus céljából való utazás vagy a terrorista kiképzésben való részvétel.

Az irányelv és annak az alapvető jogokra gyakorolt hatása jelentős nyilvános figyelmet keltett. Az Európai Bizottság felkérte az FRA-t, hogy az irányelv által a korábbi uniós jogi eszközökhöz képest bevezetett konkrét változásokra összpontosítva végezzen kutatást az irányelv alapvető jogokra és szabadságokra gyakorolt hatásáról, és ezáltal segítse az irányelv Bizottság általi értékelését.

A kutatásból származó megállapítások és vélemények célja, hogy hozzájáruljanak az EU terrorizmusellenes jogszabályainak, szakpolitikáinak és egyéb intézkedéseinek az alapvető jogokkal teljes mértékben összhangban lévő végrehajtásához az egész EU-ban.

Az FRA megállapításai elsősorban olyan, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Spanyolországban és Svédországban élő szakemberekkel és szakértőkkel készített interjúkon alapulnak, akik a terrorizmus elleni küzdelem terén különleges tapasztalattal rendelkeznek vagy arra szakosodtak.

A terepmunkához az irányelv hatálya alá tartozó mind a 25 tagállamban végzett korlátozott mértékű másodelemzéssel is hozzájárultak.