You are here:

Artikolu 49 - Il-prinċipji ta' legalità u proporzjonalità ta' reati u ta' pieni

Artikolu 49 - Il-prinċipji ta' legalità u proporzjonalità ta' reati u ta' pieni

1. L-ebda persuna m'għandha tiġi kkundannata għal xi att jew ommissjoni li, fiż-żmien meta sar jew saret, ma kienx jew ma kenitx reat skond il-liġi nazzjonali jew il-liġi internazzjonali. Lanqas m'għandha tingħata piena akbar minn dik li kienet applikabbli fiż-żmien meta twettaq ir-reat. Jekk wara li twettaq ir-reat, il-liġi tipprovdi għal piena inqas, dik il-piena għandha tkun applikabbli. 2. Dan l-Artikolu m'għandux jippreġudika l-proċess u l-piena ta' persuna ħatja ta' att jew ommissjoni li, fiż-żmien meta sar jew saret, kien jew kienet reat skond il-prinċipji ġenerali rikonoxxuti mill-komunità tan-nazzjonijiet. 3. Is-severità tal-piena m'għandhiex tkun sproporzjonata għar-reat.

 • CJEU - C‑554/14 / Opinion
  Criminal proceedings against Ognyanov
  Decision date:
  03 May 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:319
 • CJEU - C-592/14 / Opinion
  European Federation for Cosmetic Ingredients v. Secretary of State for Business, Innovation and Skills
  Decision date:
  17 Mar 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:179
 • CJEU - T-265 / 12 Judgment
  Schenker v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:111
 • CJEU - C 650/13 / Judgment
  Thierry Delvigne v Commune de Lesparre Médoc and Préfet de la Gironde
  Decision date:
  06 Oct 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:648
 • CJEU Case C-105/14 / Judgment
  Criminal proceedings against Ivo Taricco and Others
  Decision date:
  08 Sep 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:555
 • CJEU - C 105/14 / Opinion
  Ivo Taricco and Others
  Decision date:
  30 Apr 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:293
 • Hungary / Constitutional Court / 30/2014 (IX. 30)
  Company v Hugarian Competition Authority
  Decision date:
  30 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
 • CJEU - T 286/09 / Judgment
  Intel v Commission
  Decision date:
  12 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Seventh Chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
 • Croatia / Supreme Court / VSRH Kž-eun 21/14-4
  The Republic of Croatia and R.V.
  Decision date:
  06 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Croatia / Supreme Court of the Republic of Croatia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - T 256/11 / Judgement
  Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar v Council of the European Union
  Decision date:
  27 Feb 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision

55 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found