You are here:

Članak 49 - Načela zakonitosti i proporcionalnosti kaznenih djela i kazni

Članak 49 - Načela zakonitosti i proporcionalnosti kaznenih djela i kazni

1. Nitko ne smije biti osuñen zbog bilo kojeg kaznenog djela ili propusta koji, u trenutku počinjenja, nije bio kazneno djelo u skladu s nacionalnim i meñunarodnim pravom. Ne smije mu biti izrečena ni stroža kazna od one koja je bila primjenjiva u trenutku počinjenja kaznenog djela. Ako je, nakon počinjenja kaznenog djela, pravom propisana blaža kazna, primjenjuje se takva kazna. 2. Ovaj članak ne dovodi u pitanje suñenje i kažnjavanje bilo koje osobe zbog bilo kojeg djela ili propusta koji su, u trenutku počinjenja, smatrani kaznenim djelom u skladu s općim načelima koja priznaju svi narodi. 3. Strogost kazne ne smije biti nerazmjerna kaznenom djelu.

55 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found