You are here:

Članak 48 - Pretpostavka nedužnosti i pravo na obranu

Članak 48 - Pretpostavka nedužnosti i pravo na obranu

1. Svaki optuženik smatra se nedužnim sve dok mu se ne dokaže krivica u skladu sa zakonom. 2. Zajamčeno je poštovanje prava na obranu svakog optuženika.

46 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found