You are here:

Член 54 - Забрана на злоупотребата с право

Член 54 - Забрана на злоупотребата с право

Никоя от разпоредбите на настоящата Харта не трябва да се тълкува като даваща право да се извършва дейност или действие, които имат за цел погазване на признати в настоящата Харта права или свободи, или да се ограничават правата и свободите в по-голяма степен от предвидената в настоящата Харта.

0 results found

19 results found

0 results found

0 results found

0 results found