You are here:

54. pants - Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

54. pants - Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

Nekas no šajā Hartā noteiktā nav interpretējams kā tiesības iesaistīties kādā darbībā vai veikt kādu darbību, kas vērsta uz kādu šajā Hartā atzītu tiesību un brīvību iznīcināšanu vai to ierobežošanu lielākā mērā, nekā tas paredzēts Hartā..

0 results found

19 results found

0 results found

0 results found

0 results found