13
June
2019
New language versions: ES, HU, IT, NL, PL
15 September 2020

Děti bez rodičovské péče, které se nacházejí v jiném členském státě EU než ve svém vlastním

Cílem příručky Děti bez rodičovské péče, které se nacházejí v jiném členském státě EU než ve
svém vlastním, je zlepšit schopnost všech příslušných subjektů reagovat v zájmu ochrany dětí.
Ochrana těchto dívek a chlapců je prvořadou povinností členských států EU, která vyplývá
z mezinárodního a evropského právního rámce. Příručka se zaměřuje na dětské oběti obchodování
s lidmi a ohrožené děti, a provádí tak opatření uvedená ve sdělení z roku 2017 o posílení opatření
EU v oblasti boje proti obchodování s lidmi, přičemž zohledňuje identifikované vzorce, mimo jiné
s ohledem na genderovou specifičnost této trestné činnosti.
Přehled

Příručka poskytuje prostřednictvím souboru „deseti opatření“ praktické návrhy, jak děti identifikovat, předávat a podporovat, a podrobně rozvádí, jak uplatňovat zásady, jako je právo dítěte být vyslyšeno, a jak zajistit nejlepší zájem dětí při rozhodování o trvalém řešení. Příručka obsahuje praktické informace s cílem zlepšit vnitrostátní a nadnárodní spolupráci v rámci EU a informace o tom, jakou podporu jsou schopny poskytnout příslušné agentury EU, včetně boje proti beztrestnosti, která posiluje obchodování s dětmi. Tyto pokyny mohou využívat odborníci, jako jsou například orgány činné v trestním řízení a justiční orgány, sociální pracovníci, zdravotníci, úředníci pro ochranu dětí, opatrovníci, soudci, právníci nebo ústřední orgány zřízené podle nařízení Brusel IIa, ale také orgány, které stanovují postupy a protokoly. Prohloubení spolupráce v rámci EU a podpora toho, aby všechny zúčastněné subjekty postupovaly v souladu se základními právy, posílí ochranu všech dětí bez rodičovské péče včetně dětských obětí obchodování s lidmi a přispěje k úsilí v oblasti prevence.