Publication date: 13 June 2019

Djeca bez roditeljske skrbi pronađena u drugoj državi članici EU-a

Cilj je vodiča Djeca bez roditeljske skrbi pronađena u drugoj državi članici EU-a povećati mogućnosti reakcije svih relevantnih strana u pogledu zaštite djece. Zaštita tih djevojčica i dječaka presudna je i predstavlja obvezu država članica EU-a koja proizlazi iz međunarodnog i europskog pravnog okvira. U središtu su pozornosti vodiča djeca žrtve trgovanja ljudima i djeca koja su izložena riziku te provedba mjera opisanih u Komunikaciji iz 2017. o jačanju mjera EU-a protiv trgovanja ljudima. Pritom se u obzir uzimaju utvrđeni obrasci, uključujući one povezane sa spolnom dimenzijom kaznenih djela.

Pregled

U vodiču se nude praktični prijedlozi za identifikaciju i upućivanje djece te pružanje podrške u okviru „deset mjera”, uz opis provedbe načela kao što su pravo djeteta da ga se sasluša i osiguravanja njegovih najboljih interesa pri donošenju odluke o trajnom rješenju. U vodiču su pružene praktične informacije u svrhu osnaživanja nacionalne i transnacionalne suradnje unutar EU-a i informacije o potpori koju mogu pružiti relevantne agencije EU-a, što uključuje borbu protiv nekažnjavanja koje potiče trgovanje ljudima. Ovim se smjernicama mogu služiti stručni djelatnici kao što su tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosudna tijela, socijalni radnici, zdravstveni djelatnici, službenici za zaštitu djece, skrbnici, suci, odvjetnici ili središnja tijela uspostavljena na temelju Uredbe Bruxelles II.a, ali i tijela koja definiraju postupke i protokole. Osnaživanje suradnje unutar EU-a i promicanje pristupa kojim se poštuju temeljna prava među svim uključenim dionicima poboljšat će zaštitu sve djece bez roditeljske skrbi, uključujući djecu žrtve trgovanja ljudima, te pridonijeti nastojanjima u pogledu prevencije.

Related