Publication date: 13 June 2019

Djeca bez roditeljske skrbi pronađena u drugoj državi članici EU-a

Cilj je vodiča Djeca bez roditeljske skrbi pronađena u drugoj državi članici EU-a povećati mogućnosti reakcije svih relevantnih strana u pogledu zaštite djece. Zaštita tih djevojčica i dječaka presudna je i predstavlja obvezu država članica EU-a koja proizlazi iz međunarodnog i europskog pravnog okvira. U središtu su pozornosti vodiča djeca žrtve trgovanja ljudima i djeca koja su izložena riziku te provedba mjera opisanih u Komunikaciji iz 2017. o jačanju mjera EU-a protiv trgovanja ljudima. Pritom se u obzir uzimaju utvrđeni obrasci, uključujući one povezane sa spolnom dimenzijom kaznenih djela.

Downloads

Publication date: 24 May 2019

Children deprived of parental care found in an EU Member State other than their own (2.15 MB)

Related