13
June
2019
New language versions: ES, HU, IT, NL, PL
15 September 2020

Otroci brez starševske oskrbe, odkriti v državi članici EU, ki ni njihova matična država članica

Namen priročnika Otroci brez starševske oskrbe, odkriti v državi članici EU, ki ni njihova matična
država je krepiti odziv vseh ustreznih akterjev za zaščito otrok. Zaščita teh deklic in dečkov je
ključna in obvezna za vse države članice EU ter izhaja iz mednarodnega in evropskega pravnega
okvira. Priročnik se osredotoča na otroke, ki so žrtve trgovine z ljudmi, in ogrožene otroke, izvaja
ukrepe, določene v sporočilu iz leta 2017 o krepitvi ukrepov EU proti trgovini z ljudmi, ter upošteva
opredeljene vzorce, vključno s specifiko spola v zvezi s kaznivim dejanjem.
Pregled

Priročnik s sklopom „desetih ukrepov“ zagotavlja praktične predloge, kako odkriti, napotiti in podpirati otroke, pojasnjuje, kako izvajati načela, kot je pravica otroka, da je slišan, ter kako pri določanju trajne rešitve upoštevati koristi otroka. Priročnik vsebuje praktične informacije za izboljšanje nacionalnega in nadnacionalnega sodelovanja znotraj EU ter o podpori, ki jo lahko zagotovijo ustrezne agencije EU, vključno z bojem proti nekaznovanju, ki pospešuje trgovino z otroki. Ta priročnik je lahko koristen za strokovne delavce, kot so organi kazenskega pregona in pravosodni organi, socialni delavci, zdravstveni delavci, uradniki za zaščito otrok, skrbniki, sodniki, odvetniki ali osrednji organi, določeni v skladu z Uredbo Bruselj IIa, pa tudi organi, ki določajo postopke in protokole. Krepitev sodelovanja znotraj EU in spodbujanje delovanja vseh udeleženih akterjev na podlagi upoštevanja temeljnih pravic bosta izboljšala zaščito vseh otrok brez starševske oskrbe, vključno z otroki žrtvami trgovine z ljudmi, in prispevala k prizadevanjem za preventivo.