13
June
2019
New language versions: ES, HU, IT, NL, PL
15 September 2020

Be tėvų priežiūros likę vaikai, rasti ne savo gyvenamojoje ES valstybėje narėje

Vadovo „Be tėvų priežiūros likę vaikai, rasti ne savo gyvenamojoje ES valstybėje narėje“ tikslas –
sustiprinti visų vaiko apsauga besirūpinančių subjektų atsaką. Apsaugoti tokias mergaites ir berniukus
nepaprastai svarbu. Tai yra ES valstybių narių prievolė, įtvirtinta tiek tarptautinėje, tiek Europos
teisinėje sistemoje. Įgyvendinant veiksmus, numatytus 2017 m. komunikate dėl ES veiksmų stiprinimo
kovojant su prekyba žmonėmis, šiame vadove daugiausia dėmesio skiriama prekybos žmonėmis
aukomis tapusiems ir rizikos grupei priklausantiems vaikams ir atsižvelgiama į vyraujančius modelius
bei su jais susijusią šiai nusikalstamai veikai būdingą lyčių specifiką.