13
June
2019
New language versions: BG, DE, EL, FR, RO
02 July 2020

Kinderen zonder ouderlijke zorg die in een andere dan hun eigen EU-lidstaat worden aangetroffen

Kinderen zonder ouderlijke zorg die in een andere dan hun eigen EU-lidstaat worden aangetroffen
is bedoeld om de respons van alle actoren op het gebied van kinderbescherming te versterken. De
bescherming van deze meisjes en jongens is van het grootste belang en is een plicht van de EUlidstaten
die voortvloeit uit het internationale en Europese rechtskader. In de gids staan minderjarige
slachtoffers van mensenhandel en kinderen die risico lopen centraal. Hiermee wordt uitvoering
gegeven aan een van de acties van de mededeling ter intensivering van de inspanningen van de EU
om mensenhandel te voorkomen (2017), rekening houdend met geconstateerde patronen, onder
meer wat betreft het genderspecifieke karakter van het misdrijf.

Through a set of “10 actions” the guide provides practical suggestions on how to identify, refer and support children, elaborating on how to implement principles such as the right of the child to be heard and how to ensure their best interests when deciding on a durable solution. The guide provides practical information to enhance national and transnational cooperation within the EU and on the support relevant EU agencies can provide, including for countering the impunity that fosters child trafficking. Professionals, such as law enforcement and judicial authorities, social workers, health professionals, child protection officers, guardians, judges, lawyers, or Central Authorities established under the Brussels IIa Regulation, but also authorities defining procedures and protocols, can benefit from this guidance. Enhancing cooperation within the EU and promoting a fundamental rights approach of all actors involved will strengthen the protection of all children deprived of parental care, including child victims of trafficking, and contribute to prevention efforts.