13
June
2019
New language versions: ES, HU, IT, NL, PL
15 September 2020

Tfal imċaħħda mill-kustodja li jinsabu fi Stat Membru tal-UE differenti minn dak tagħhom stess

Tfal imċaħħda mill-kustodja li jinsabu fi Stat Membru ieħor tal-UE differenti minn dak tagħhom
stess għandha l-għan li ssaħħaħ ir-rispons tal-atturi rilevanti kollha għall-protezzjoni tat-tfal.
Il-protezzjoni ta’ dawk il-bniet u s-subien hija essenzjali u obbligu għall-Istati Membri tal-UE, li
jirriżulta mill-qafas legali internazzjonali u Ewropew. Il-gwida tinkludi enfasi fuq it-tfal vittmi tattraffikar
u t-tfal f’riskju, filwaqt li timplimenta azzjoni stipulata fil-Komunikazzjoni tal-2017 biex
tissaħħaħ l-azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-bnedmin, u tqis xejriet identifikati, inkluż fir-rigward
tal-ispeċifiċità għas-sess tar-reat.