Highlights

Producten
Fundamental Rights Report 2019: Ten years after the UN’s Disability Convention entered into force, 2018 saw it continue
to drive advances in disability rights across the EU.
Fundamental Rights Report 2019: Not all children benefit equally from efforts to guarantee child rights.
Some groups face particular difficulties.
Fundamental Rights Report 2019: Anti-Gypsyism across the EU remains a persistent barrier to improving the social and
economic situation of Roma today.
Fundamental Rights Report 2019: Ethnic minorities and migrants continue to face harassment and discrimination across the EU,
despite longstanding EU laws against racism.
Fundamental Rights Report 2019: Efforts to advance equality moved ahead in some areas but remain stalled in others.
18
June
2019
This technical report presents in detail all the stages
of the survey and the relevant information needed to
assess the quality and reliability of the data, as well
as considerations for interpreting the survey results.
The following chapters of the report cover the procedures
used in the development and administration
of the survey.
13
June
2019
New language versions: BG, DE, EL, FR, RO
02 July 2020
Kinderen zonder ouderlijke zorg die in een andere dan hun eigen EU-lidstaat worden aangetroffen
is bedoeld om de respons van alle actoren op het gebied van kinderbescherming te versterken. De
bescherming van deze meisjes en jongens is van het grootste belang en is een plicht van de EUlidstaten
die voortvloeit uit het internationale en Europese rechtskader. In de gids staan minderjarige
slachtoffers van mensenhandel en kinderen die risico lopen centraal. Hiermee wordt uitvoering
gegeven aan een van de acties van de mededeling ter intensivering van de inspanningen van de EU
om mensenhandel te voorkomen (2017), rekening houdend met geconstateerde patronen, onder
meer wat betreft het genderspecifieke karakter van het misdrijf.
11
June
2019
Algorithms used in machine learning systems and artificial intelligence (AI) can only be as good as the data used for their development. High quality data are essential for high quality algorithms. Yet, the call for high quality data in discussions around AI often remains without any further specifications and guidance as to what this actually means.
6
June
2019
Het jaar 2018 kende zowel vooruitgang als teleurstellingen bij de bescherming van grondrechten. Het Verslag over de grondrechten 2019 van het FRA evalueert de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de grondrechten, waarbij niet alleen wordt ingegaan op de behaalde successen maar ook wordt gewezen op de resterende punten van zorg. Deze publicatie geeft een overzicht van FRA-adviezen voor de belangrijkste ontwikkelingen op de besproken thematische gebieden en van de feitelijke gegevens waarop deze adviezen berusten.
In the latest edition of his video blog, FRA Director Michael O'Flaherty talks about discrimination on the basis of age in the EU and calls for more respect for Human- and Fundamental Rights of older people.
5
April
2019
Despite efforts by the European Union (EU) and its Member States to reduce gender inequalities among citizens of Roma origin, important gender differences persist. Drawing on FRA’s own EU-MIDIS II survey research in nine EU Member States this report highlights the position of Roma women in education, employment and health, as well as the extent to which they experience hate-motivated discrimination, harassment and physical violence.
In the light of the events in New Zealand, Michael O'Flaherty talks about discrimination and hate crime against Muslims in the EU and makes 4 proposals on how to make Muslims feel more safe.
The Compendium of Practices on Equality Data is the product of the Subgroup on Equality Data, which was set up in February 2018 by the EU High Level Group on Non-Discrimination, Diversity and Equality and is facilitated by FRA. The Subgroup on Equality Data brings together representatives of EU Member States and Norway, the European Commission, Eurostat and FRA with the aim to support Member States in their efforts to improve the collection and use of equality data.
8
March
2019
Deze samenvatting geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de tweede enquête van het FRA over de ervaringen van Joodse mensen met haatmisdrijven, discriminatie en antisemitisme in de Europese Unie — ‘s werelds grootste enquête onder Joodse mensen die ooit is gehouden.
The Database 2012-2020 on anti-Muslim hatred provides information on significant international, European and national case law and rulings, UN human rights body decisions, reports, findings by human rights and equality bodies and organisations relating to hate crime, hate speech and discrimination against Muslims, as well as relevant research, reports, studies, data and statistics on these issues. It also provides information on victims' support organisations in the EU Member States.
12
December
2018
This paper discusses the evolution of European Court of Human Rights case law relating
to hate crime, providing an update on the most recent rulings. Approaching hate crime
from a fundamental rights perspective, it shows how Member State authorities’ duty to
effectively investigate the bias motivation of crimes flows from key human rights
instruments, such as the European Convention on Human Rights.
Michael O'Flaherty focuses on the situation of the Jewish community living in the EU.
10
December
2018
This report outlines the main findings of FRA’s second survey on Jewish people’s experiences with hate crime, discrimination and antisemitism in the European Union – the biggest survey of Jewish people ever conducted worldwide. Covering 12 EU Member States, the survey reached almost 16,500 individuals who identify as being Jewish. It follows up on the agency’s first survey, conducted in seven countries in 2012.
11
March
2021
In deze gids wordt uitgelegd wat profilering is, welke wettelijke kaders van toepassing zijn en waarom een rechtmatige toepassing van profilering niet alleen nodig is om aan de grondrechten te voldoen, maar ook van cruciaal belang is voor een doeltreffende ordehandhaving en grensbeheer.