You are here:

2. pants- Tiesības uz dzīvību

1. Ikvienai personai ir tiesības uz dzīvību.

2. Nevienam nedrīkst piespriest nāvessodu vai to izpildīt.

0 results found

57 results found

3 results found

0 results found

2 results found

0 results found